Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Doprava zdarma:

Pro ČR - od 500 Kč

Mimo ČR - od 1 500 Kč!

Nejnižší poštovné pro Váš spokojený nákup!

 

  do 9:30.

            do 13:00.                  

 

AKTUÁLNÍ AKCE:

Za každých 2 500 Kč Kostivalový extrakt ZDARMA! (za 5 000 Kč 2 ks, atd.)

Za každých 4 000 Kč Levandule silice ZDARMA! (za 8 000 Kč 2 ks, atd.)

  Odměňovat Vás za nákupy je naše radost. 

Akce platí do 31.3.2023

Vyhrazujeme si právo AKCI kdykoliv zrušit či změnit. Děkujeme za pochopení.

 

 

Náš blog: Grapefruit:

 

Recenze našich zákazníků:

"S obchodem jsem byla velice spokojena a doporučila bych ho každému. Byla dodržena cena i termín dodání. Komunikace eshopu byla vynikající dalo by se říct nad 100 procent. Opravdu vřele a upřímně doporučuji." W.

Nakupuji zde již třetím rokem a opět dávám palec nahoru. Pro mě absolutní špička :o). S.

 

Zboží.cz

 

Náš tip:

3x Euniké Pink Grape + Citron silice zdarma:

Euniké Silver 4+1 zdarma:

Přírodní reg.šampon proti vypadávání vlasů:

Přírodní parfém pro ženy Frey:

Topvet Vrbovka tobolky:

 

 

 

 1. Úvod
 2. O NÁKUPU
 3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyObecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.prirodoukekrase.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.prirodoukekrase.cz (dále jen „prodávající“) je:

Mgr. Radek Josefus
IČ: 88532429

Sídlo podnikání a doručovací adresa:
Liptál 58
Liptál
756 31

Telefon: +420 777 614 911

Email: prirodoukekrase@email.cz

Prodávající je zapsán u Živnostenského úřadu Městského úřadu v Kroměříži č.j.: ZIV/466/2012/Ba/3. K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě tohoto živnostenského oprávnění.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti či na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.prirodoukekrase.cz.

Platným zněním obchodních podmínek se uskutečněním objednávky řídí vztahy kupujícího a prodávajícího a jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Kupující může na základě registrace provedené na webové stránce internetového obchodu www.prirodoukekrase.cz (dále jen „internetový obchod“) přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Z tohoto uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží taktéž i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen při jakékoliv změně údaje v uživatelském účtu aktualizovat. Prodávajícím jsou údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považovány za správné a pravdivé.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména po nutnou dobu údržby webových stránek internetového obchodu www.prirodoukekrase.cz

Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 2 roky.Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod www.prirodoukekrase.cz obsahuje seznam nabízeného zboží prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen každého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje uvedeného zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Všechny nabídky prodeje zboží uvedené v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Internetový obchod obsahuje taktéž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné a balné“). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí jen v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář v internetovém obchodě, který obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží, které kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku internetového obchodu,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost údaje vloženého objednávky zkontrolovat a měnit, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Zkontrolovanou objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou tímto prodávajícím považovány za správné. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odesláním objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, například písemně, telefonicky či jiným vhodným způsobem. Pokud touto cestou kupující objednávku nepotvrdí, smí prodávající objednávku považovat za neplatnou.
Kupující si je dále vědom, že pokud dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti vůči prodávajícímu, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu s tímto kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.Cena zboží a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednávky. Tato cena může být dle uvedených podmínek navýšena o poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Cenu koupeného zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

 • v hotovosti na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2209440727/6210, IBAN: CZ6962106701002209440727, BIC: BREXCZPPXXX, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“).

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu koupeného zboží společně s variabilním symbolem pro platbu (číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v tomto případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Přeprava a dodání zboží

Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, určuje způsob doručení zboží prodávající. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě požadavku kupujícího, nese pak kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen zboží dodat na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzat při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka odeslaná prodávajícím splňuje všechny podmínky a náležitosti kupní smlouvy a případná pozdější reklamace ohledně porušení obalu zásilky nebude brána v potaz.

Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Možnosti doručení objednaného zboží a způsoby platby:

Doprava pro ČR:

 • Česká pošta/Zásilkovna (nákup do 499 Kč) … 49 Kč

 • Balíkovna (nákup do 499 Kč) … 29 Kč

 • Česká pošta/Balíkovna/Zásilkovna (nákup od 500 Kč) … 0 Kč

Doprava mimo ČR:

 • Česká pošta/Zásilkovna (nákup do 1 499 Kč) … 149 Kč

 • Česká pošta/Zásilkovna (nákup od 1 500 Kč) … 0 KčZpůsob platby pro ČR:

 • platba předem … 0 Kč

 • dobírka (nákup do 799 Kč) … 69 Kč

 • dobírka (nákup od 800 Kč) … 0 Kč

Způsob platby mimo ČR:

 • platba předem … 0 KčPři platbě předem na účet obdrží kupující neprodleně (nejpozději do 24 hodin) podklady potřebné k platbě. Po připsání peněz na účet prodávajícího bude kupujícímu objednané zboží odesláno do 24 hodin, je-li skladem. Není-li objednané zboží momentálně skladem, kupující bude informován emailem či telefonicky o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

Při platbě na dobírku je objednané zboží odesláno do 24 hodin, je-li skladem. Není-li zboží momentálně skladem, bude kupující informován emailem či telefonicky o reálném termínu odeslání objednaného zboží.Odstoupení od kupní smlouvy

(1) Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle §1829 odst.1 NOZ odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě čtrnácti dnů. Dle první věty běží lhůta ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li kupující, který je spotřebitelem, poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm. f), může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

(3) Z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Mj. tak nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (d), zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (e), zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

(4) Pokud kupující uplatní právo odstoupení od smlouvy, je povinen odeslat a předat prodávajícímu zboží, jež od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající smí po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

(5) Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu vrátí všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů spojených s dodáním zboží, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Celou částku přitom vrátí stejným způsobem, jakým ji přijal. Pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady, může prodávající vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem než jakým je přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(6) Kupující je prodávajícímu zodpovědný pouze za snížení hodnoty zboží, jež vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak než je nezbytně nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu jemu vzniklé škody. Prodávající je oprávněn úhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

(7) Při odstoupení od smlouvy může kupující mj. poslat prodávajícímu text s tímto oznámením na emailovou adresu prodávajícího prirodoukekrase@email.cz nebo vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách (zde). Prodávající po přijetí odstoupení od smlouvy pak kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluví si s kupujícím další postup.

(8) Pokud je kupujícímu společně se zbožím poskytnut také dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva ohledně takového dárku pozbývá účinnosti a kupujícímu vzniká povinnost vrátit spolu se zbožím také související dárek.

(9) Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné zejména v případě, kdy se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě je prodávající povinen bez zbytečného otálení kontaktovat kupujícího telefonicky či elektronickou poštou a dohodnout se s kupujícím, zda bude chtít objednané zboží nahradit adekvátním zbožím, zrušit objednávku, popř. zvolit jinou vhodnou možnost.Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §2158 a násl. NOZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, jež prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující přitom bere na vědomí a souhlasí s tím, že obrázky (fotografie) nabízeného zboží jsou jen ilustrační a nemusí v plné míře odpovídat reálné skutečnosti.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v §2161 NOZ, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (dále jen „záruka“).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Pokud kupující zjistí vady zboží, je povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu písemně nebo telefonicky. Pokud kupující zvolí písemnou formu, může tak učinit na adresu prodávajícího (Radek Josefus, Liptál 58, 756 31 Liptál) nebo pomocí elektronické pošty (prirodoukekrase@email.cz). Po oznámení této skutečnosti prodávajícímu je kupujícímu doporučeno zaslat zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení a reklamačním listem na adresu prodávajícího (Radek Josefus, Liptál 58, 756 31 Liptál) doporučenou zásilkou. Prodávající po přijetí reklamace bez zbytečného odkladu kupujícímu vydá prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení o skutečnostech, kdy byla reklamace uplatněna, co bylo jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a to:
a)dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b)opravou zboží,
c)přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
d)odstoupením od smlouvy.
Kupující prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu namůže změnit bez souhlasu prodávajícího – to však neplatí, požaduje-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, případně může od smlouvy odstoupit.
Pokud si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:
a) odstranění vady, nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním zboží nového; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Pokud prodávají vadu zboží neodstraní včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání zboží nového vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Ujednají-li strany jiné výhrady nebo podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z kupní smlouvy, zaniká výhrada nebo podmínka nejpozději do jednoho roku od účinnosti kupní smlouvy, pokud ji neuplatnil v této lhůtě ten, kdo je z výhrady nebo podmínky oprávněn.Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, jenž není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením.Ochrana osobních údajů

Prodávající v rámci svých služeb zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování (zde).Recenze/hodnocení zboží

Recenze na zbozi.cz a heureka.cz spravuje a zpracovává provozovatel této platformy. Recenze nejsou placené. Recenze mohou být psány anonymně, přičemž provozovatel eshopu (prodávající) nemůže do recenzí jakkoli zasahovat, pozměňovat je nebo mazat ke svému prospěchu. Jsou zaznamenávány pozitivní i negativní recenze. Provozovatel eshopu může pouze na recenze pouze reagovat textovou odpovědí pod danou recenzí. Jen u recenzí označených zeleným štítkem je jistota, že pochází od skutečných zákazníků eshopu.
Recenze na google.com spravuje a zpracovává provozovatel této platformy. Recenze nejsou placené. Recenze mohou být psány anonymně, přičemž provozovatel eshopu (prodávající) nemůže do recenzí jakkoli zasahovat, pozměňovat je nebo mazat ke svému prospěchu. Jsou zaznamenávány pozitivní i negativní recenze. Provozovatel eshopu může pouze na recenze pouze reagovat textovou odpovědí pod danou recenzí. Recenze na google.com nekontrolujeme ani neověřujeme jejich původ.
U recenzí ne výrobek přímo na našem eshopu je jistota, že recenze s označením Ověřený zákazník pochází od zákazníků, o nichž prokazatelně víme, že hodnocený produkt u nás v minulosti skutečně zakoupili. U ostatních recenzí bez označení nedokážeme nákup ověřit, ale pochází od registrovaných zákazníků.
Návštěvníci bez registrace na našem eshopu hodnotit zboží nemohou. Hodnocení počítáme aritmetickým průměrem všech hodnocení produktu. Žádné recenze nemažeme a zobrazujeme všechna pozitivní i negativní hodnocení.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetové adrese www.prirodoukekrase.cz prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky dohodnuto písemně něco jiného.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerým ustanovením obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně poštovného), uvedenou v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Radek Josefus, Liptál 58, 756 31 Liptál

adresa elektronické pošty: prirodoukekrase@email.cz

telefon: +420 777 614 911Věříme, že nákup v eshopu www.prirodoukekrase.cz bude probíhat dle

platných podmínek a povede ke vzájemné spokojenosti.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023

©

Copyright © 2012-2021 prirodoukekrase.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz